Kežmarok

Matej – psychológ

V roku 2013 ukončil štúdium psychológie na Prešovskej univerzite, od roku 2014 pracuje v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. V rozhovoroch s pacientmi často počúval o pocitoch hanby a strachu, ktoré im bránili vyhľadať pomoc a pokračovať v liečbe, ktorú potrebovali. V NMS vidí možnosť, ako im pomôcť a podporiť ich.

e-mail: hermankomato@gmail.comRealizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

No More Stigma, n.o.

nomorestigmask@gmail.com
IČO: 51191181
DIČ: 2120884656

Copyright No More Stigma, n.o. All rights reserved.