HOVORÍME NAHLAS O DUŠEVNOM ZDRAVÍ!


Ako liečiť psychické poruchy a prečo je potrebné o nich hovoriť?


Čítať viac


Právna poradňa pri duševných poruchách, vzory dokumentov a zmlúv.


Zistiť viac


Chceš nás stretnúť naživo a porozprávať sa o duševnom zdraví?
Sme tím profesionálov, ktorí vedia ako pomôcť v oblasti duševného zdravia.Ako študenti sme asi všetci mali nejakú predstavu o práci psychiatra či psychológa, o liečbe pacienta s psychickými ťažkosťami. Mali sme predstavu o tom, že pacient, ktorý má nejaké trápenie, príde a zaklope na dvere ambulancie. Zaklope a bude ochotne hovoriť o svojom probléme, požiada o pomoc. Ako sme však začínali pracovať, uvedomili sme si, že na dvere odborníka zaklope len minimum ľudí. Ľudia, ktorí sa k psychiatrovi dostanú nedobrovoľne, o svojich problémoch väčšinou hovoria s neochotou a nedôverou. Veľmi málo ľudí vôbec má vedomosť, kam zaklopať. Niektorí klopú o päť minút dvanásť. Niektorí nezaklopú nikdy. Očakávania ľudí sú stále plné predsudkov, ktoré im v tom bránia. Tu začína príbeh nespokojných no more stigmákov. Jednoducho povedané, všetkým nám predstava verejnosti o stredovekých spôsoboch liečby a prístupoch v psychiatrii prekáža. A tak zopár náhodných stretnutí mladých nadšencov -lekárov a psychológov- viedlo k vzniku organizácie, ktorej nie je ľahostajné, akú povesť má psychiatria. Zistili sme, že nás všetkých spája potreba robiť niečo viac, podeliť sa o vedomosti a podať slovenskej spoločnosti relevantné informácie z oblasti duševného zdravia…

Viac o No more stigma


Spoznaj nás

NÁŠ TÍMMichalovce

Matúš – psychiater


Pracuje ako lekár v Psychiatrickej nemocnici Michalovce, Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2015. Prostredníctvom neziskovej organizácie by chcel osloviť čo najviac ľudí z odbornej aj neodbornej verejnosti a naštartovať tak reformu psychiatrie aj na Slovensku. Ukázať ľuďom, že za psychické ťažkosti sa netreba hanbiť.

Viac o MatúšoviPrešov

Mima – psychiatrička


Pracuje na psychiatrickom oddelení v Prešove, v roku 2013 vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po vzore destigmatizačných organizácii zo zahraničia sa spolu s priateľmi “z brandže” pustila do týchto aktivít na Slovensku založením neziskovky, čo považuje za jednu z najlepších vecí, do ktorých sa pustila.

Viac o MimeLevoča

Sima – psychologička


Pracuje na psychiatrickom oddelení v Levoči ako psychologička. Pred  časom začala pracovať aj s deťmi s rôznými zdravotnými postihnutiami. Všíma si, ako ťažko sa ľuďom o „svojej inakosti“ hovorí, čo ich prežívanie samotného prijatia ochorenia iba znásobuje.  Niektorých tieto vlastné presvedčenia a predsudky brzdia vo vyhľadaní odbornej pomoci.

Viac o SimeBratislava

Majka – psychiatrička


Na štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave sa prihlásila s presvedčením, že keď “bude veľká”, stane sa z nej psychiater. Snaží sa o destigmatizáciu psychiatrie preto, lebo si myslí, že až príliš veľa ľudí sa kvôli hanbe a predsudkom bojí vyhľadať odbornú pomoc a zbytočne psychicky trpia s pocitom, že to musia všetko zvládnuť sami.

Viac o MajkePrešov

Lesia – psychiatrička


Ukončila štúdium všeobecného lekárstva v meste Užhorod, Ukrajina v roku 2009. V roku 2010 sa presťahovala na Slovensko a začala pôsobiť na psychiatrickom oddelení v Trebišove ako lekár v predatestačnej príprave v psychiatrii. V roku 2015 prijala ponuku práce na psychiatrickom oddelení v Prešove.

Viac o LesiiVeľké Zálužie

Ludo – psychológ


Od roku 2015 pracuje v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží, predovšetkým s ľuďmi trpiacimi závislosťou. Do destigmatizácie v oblasti duševného zdravia ho motivuje potreba popularizovať psychoterapiu a jej súčasti. Z vlastnej skúsenosti, so sedeniami s odborníkmi, vie oceniť jej prínos do každodenného života, nielen pri prekonávaní kríz alebo ich predchádzaní.

Viac o LudoviKežmarok

Matej – psychológ


V roku 2013 ukončil štúdium psychológie na Prešovskej univerzite, od roku 2014 pracuje v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. V rozhovoroch s pacientmi často počúval o pocitoch hanby a strachu, ktoré im bránili vyhľadať pomoc a pokračovať v liečbe, ktorú potrebovali. V NMS vidí možnosť, ako im pomôcť a podporiť ich.

Viac o MatejoviPrešov

Jozef – psychológ


Pracuje ako psychológ na Psychiatrickom oddelení FNsP J. A. Reimana v Prešove. Štúdium psychológie ukončil na Prešovskej univerzite v roku 2013. Je spoluzakladateľom neziskovky No more stigma. Má rád psychoterapiu, neurovedy, no zaujíma sa o akékoľvek oblasti, ktorých predmetom skúmania je človek.

Viac o JozefoviPrešov

Jana – psychiatrička


Pôsobí na Psychiatrickom oddelení v Prešove. Ukončila Lekársku fakultu v Košiciach. Po škole pracovala na rýchlej záchrannej službe, neskôr sa začala venovať psychiatrii a v novom zamestnaní našla vášeň a nových priateľov. Najradšej sa venuje pacientom, ale baví ju aj lyžovanie.

Viac o JanePezinok

Janka – psychiatrička


Od roku 2011, po skončení Jesseniovej lekárskej fakulty UK, pracuje ako psychiater v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela  v Pezinku. Mýty a predsudky o duševných ochoreniach častokrát bránia vyhľadať odbornú pomoc a nesprávne informácie nedovoľujú veriť v zlepšenie stavu a vyliečenie. Destigmatizácia pre ňu predstavuje proces zlepšenia liečebných i sociálnych podmienok pre ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných, proces zvýšenia informovanosti verejnosti o duševných ochoreniach a spôsob prevencie.

Viac o JankeMichalovce

Andrea – psychologička


Andrea vyštudovala psychológiu na Prešovskej univerzite a teraz pracuje ako psychologička v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. Má skúsenosti s deťmi a ich rodičmi, aktuálne sa venuje dospelej populácii. Počas práce si všímala prístup ľudí k psychickým problémom. Pochopila, aké je dôležité o názoroch a skúsenostiach hovoriť nahlas, či už z pohľadu laika, pacienta alebo odborníka. Ako člen No more stigma vidí možnosť rozšíriť vedomosti tých, ktorí sú tomu otvorení, vrátane seba.

Viac o AndreiPrešov

Vierka – psychologička


Je psychologička so systemickým terapeutickým zameraním. Pracuje na Psychiatrickom oddelení v Prešove. Často dostáva otázku, či nie je ťažké pracovať v tomto kontexte psychiatrie, ona však odchádza z práce spokojná a šťastná. Vníma sa ako detektív, ktorý hľadá riešenie na ťažkostí, s ktorými ku nej človek hľadajúci pomoc prichádza. Hľadá tie správne kľúče k riešeniu a získaniu životnej pohody. Zameriava sa na silné stránky a zdroje pohody v živote človeka. Chce byť trénerom, ktorý ich posilňuje a vedie k pozitívnej zmene. Inšpirujúca je pre ňu Pozitívna psychológia. Čo je krajšie, ako hľadať v živote pohodu a užívať si ju? Pre ňu to nie sú pacienti, ale ľudia hľadajúci pomoc. Snaží sa s nimi spolupracovať a byť im užitočná.

Viac o Vierke


Z nášho blogu


  O potrebe dnešných dní alebo ako nám vnímanie toho, kde sme, môže pomôcť k tomu, aby sme sa dostali kam chceme.  Dnešné dni, ktoré sú naplnené strachom, obavami, neistotou, ktorá podkopáva vieru v samého seba a svoje schopnosti, prinášajú pocit straty kontroly.  Niektorí sa snažia s týmito výzvami konfrontovať, iní sa snažia výzvy prehliadať, […]

Stigma vo všeobecnosti znamená znehodnocujúci prívlastok, ktorý môže byť príčinou diskriminácie svojho nositeľa. História je plná príkladov stigmatizácie založenej na rasových predsudkoch, etnicite, pohlaví, sociálnom statuse, národnosti či sexuálnej orientácii. Približne 25% populácie prežíva niekedy v živote tak veľké psychické problémy, že vyhľadá pomoc profesionála. Odhadom, aj ďalších 25 % populácie niekedy v živote trápia […]


POVEDALI O NÁSProf. MUDr. Jozef Hašto, PhD,
psychiater a psychoterapeut


Podporujem No more stigma ! Ako starý psychiater sa teším, že mladí profesionáli z oblasti duševného zdravia sa spoločensky angažujú, aby ľudia s psychickými problémami ľahšie nachádzali pochopenie, pomoc a podporu a aby sa v spoločnosti zvyšovalo povedomie aj o možnostiach liečby a prevencie.KLÁRA KUSÁ


Super ľudia, ktorí vedia, čo robia a robia to od srdca 🙂 Rozhodne
odporúčam túto stránku a podporujem úsilie NO MORE STIGMA na Slovensku!
Držím palce, nech sa darí!
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

No More Stigma, n.o.

nomorestigmask@gmail.com
IČO: 51191181
DIČ: 2120884656

Copyright No More Stigma, n.o. All rights reserved.