Veľké Zálužie

Ludo – psychológ

Od roku 2015 pracuje v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží, predovšetkým s ľuďmi trpiacimi závislosťou. Do destigmatizácie v oblasti duševného zdravia ho motivuje potreba popularizovať psychoterapiu a jej súčasti. Z vlastnej skúsenosti, so sedeniami s odborníkmi, vie oceniť jej prínos do každodenného života, nielen pri prekonávaní kríz alebo ich predchádzaní.

e-mail: novota.ludovit@gmail.comRealizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

No More Stigma, n.o.

nomorestigmask@gmail.com
IČO: 51191181
DIČ: 2120884656

Copyright No More Stigma, n.o. All rights reserved.