Prešov

Lesia – psychiatrička

Ukončila štúdium všeobecného lekárstva v meste Užhorod, Ukrajina v roku 2009. V roku 2010 sa presťahovala na Slovensko a začala pôsobiť na psychiatrickom oddelení v Trebišove ako lekár v predatestačnej príprave v psychiatrii. V roku 2015 prijala ponuku práce na psychiatrickom oddelení v Prešove.

e-mail: lesia.geci@gmail.comRealizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

No More Stigma, n.o.

nomorestigmask@gmail.com
IČO: 51191181
DIČ: 2120884656

Copyright No More Stigma, n.o. All rights reserved.