Prešov

Jozef – psychológ

Pracuje ako psychológ na Psychiatrickom oddelení FNsP J. A. Reimana v Prešove. Štúdium psychológie ukončil na Prešovskej univerzite v roku 2013. Je spoluzakladateľom neziskovky No more stigma. Má rád psychoterapiu, neurovedy, no zaujíma sa o akékoľvek oblasti, ktorých predmetom skúmania je človek.

e-mail: barantcha@gmail.comRealizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

No More Stigma, n.o.

nomorestigmask@gmail.com
IČO: 51191181
DIČ: 2120884656

Copyright No More Stigma, n.o. All rights reserved.