Pezinok

Jana Ferencová – psychiatrička

Od roku 2011, po skončení Jesseniovej lekárskej fakulty UK, pracuje ako
psychiater v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela  v Pezinku. Mýty a
predsudky o duševných ochoreniach častokrát bránia vyhľadať odbornú pomoc a
nesprávne informácie nedovoľujú veriť v zlepšenie stavu a vyliečenie.
Destigmatizácia pre ňu predstavuje proces zlepšenia liečebných i sociálnych
podmienok pre ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných, proces zvýšenia
informovanosti verejnosti o duševných ochoreniach a spôsob prevencie.

e-mail: janaferencova1@gmail.comRealizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

No More Stigma, n.o.

nomorestigmask@gmail.com
IČO: 51191181
DIČ: 2120884656

Copyright No More Stigma, n.o. All rights reserved.