Michalovce

Matúš – psychiater

Pracuje ako lekár v Psychiatrickej nemocnici Michalovce, Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2015. Prostredníctvom neziskovej organizácie by chcel osloviť čo najviac ľudí z odbornej aj neodbornej verejnosti a naštartovať tak reformu psychiatrie aj na Slovensku. Ukázať ľuďom, že za psychické ťažkosti sa netreba hanbiť.

e-mail: vircikmatus@gmail.comRealizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

No More Stigma, n.o.

nomorestigmask@gmail.com
IČO: 51191181
DIČ: 2120884656

Copyright No More Stigma, n.o. All rights reserved.