Bratislava

Majka – psychiatrička

Na štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave sa prihlásila s presvedčením, že keď „bude veľká“, stane sa z nej psychiater. Snaží sa o destigmatizáciu psychiatrie preto, lebo si myslí, že až príliš veľa ľudí sa kvôli hanbe a predsudkom bojí vyhľadať odbornú pomoc a zbytočne psychicky trpia s pocitom, že to musia všetko zvládnuť sami.

e-mail: maria.matisova0408@gmail.comRealizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

No More Stigma, n.o.

nomorestigmask@gmail.com
IČO: 51191181
DIČ: 2120884656

Copyright No More Stigma, n.o. All rights reserved.